รับสมัครด่วน Sale and Reservations Executives 1 อัตรา สาขา บางนา

By: Admin Team [IP: 184.22.91.xxx]
Posted on: 2018-10-27 15:58:49
ประเภทของงาน : งานประจำจำนวน :1 อัตราเพศ : หญิงเงินเดือน(บาท) : แล้วแต่ตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คุณสมบัติผู้สมัคร (Sale and Reservation executives)1. เพศชาย และ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป3. มีประสบการณ์ด้านงานขายในโรงแรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และใช้ระบบ comanche เป็นทางโรงแรม (**จะได้รับการพิจารณาพิเศษ**)4. เวลาทำงาน 8:30 – 17:30 น.5. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส7. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย8. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้9. มีใจรักงานขาย และรักในงานบริการ10. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี11. สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้12. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และ อินเตอร์เน็ตได้หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพื่อดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการโรงแรม2. ประสานงานอย่างใกล้ชิด กับแผนกต้อนรับส่วนหน้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3. จัดทำใบเสนอขายห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงต่างๆ ของโรงแรมให้กับลูกค้า4. รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ อยู่เสมอ5. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม และบริหารงานขาย6. รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์7. ประชุม หรือหารือกับฝ่ายบริหาร และแผนกต่างๆในด้านการให้บริการและให้ความเสนอแนะแผนการขาย8. จัดทำเอกสารรับจอง และการจองที่ว่าจะได้รับการคอนเฟิร์ม เพื่อนประมาณการ9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน เขียน และพูด สามารถ โต้ตอบ จดหมายกับกลุ่มธุรกิจ/บริษัท และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้10. ติดต่อประสานงานต่างๆ กับแผนกอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย11. ติดต่อลูกค้าทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางโรงแรม12. เตรียมใบเสร็จรับเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแขก ซึ่งมีตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการรับเงินค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายจากแขก13. ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วน14. อาจช่วยทางโรงแรมขายบริการต่างๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการอีกด้วย

สวัสดิการ1.ประกันสังคม2.ชุดฟอร์มพนักงาน3. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน4. ค่าทำงานล่วงเวลา5. บ้านพักฟรี6. เงินโบนัสตามผลงาน7.งานเลี้ยงปีใหม่ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกฝ่ายบุคคล คุณแพรวที่อยู่ : บริษัท เดอะ เจอร์นีย์ แบงคอก จำกัด345/65 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 44 หรือชินเขต 2/42แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210โทรศัพท์ : 089-1422242/087-9199454

Visitors: 80,014